Home

Globalisering marx

Globalization or globalisation is the process of interaction and integration among people, companies, and governments worldwide.As a complex and multifaceted phenomenon, globalization is considered by some as a form of capitalist expansion which entails the integration of local and national economies into a global, unregulated market economy Sociologi -tenta 1. Giddens study guide by agnesagren includes 212 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades Get this from a library! Globalisation and the critique of political economy : new insights from Marx's writings. [Lucia Pradella] # Globalisering.

Globalization - Wikipedi

In reality globalization and capitalism are like twin siblings, both with their own unique capabilities and flaws, not always walking or running at the same speed, but in the long run, they always end up walking hand in hand. First things first. By definition, globalization has existed since the very beginning of mankind 1. Globalization in the History of Ideas. The term globalization has only become commonplace in the last three decades, and academic commentators who employed the term as late as the 1970s accurately recognized the novelty of doing so (Modelski 1972) Presentation av sociologin: vetenskapen om sociala förändringar, om globalisering och identitet, kultur och individ, om människan i samhället och samhället i.. Vi kan gå till något som Marx skrev i Grundrisse, och som jag citerar från ekonomen Paul Mattick jr. Marx skrev om betydelsen att se individerna och individernas beslutsfattande och agerande bortom de reifierade (!) begrepp som vi rör oss med när vi pratar om samhällsekonomin - begrepp som globalisering. Marx skriver att utbyte

Sociologi -tenta 1. Giddens Flashcards Quizle

 1. The anti-globalization movement, or counter-globalization movement, is a social movement critical of economic globalization. The movement is also commonly referred to as the global justice movement, alter-globalization movement, anti-globalist movement, anti-corporate globalization movement, or movement against neoliberal globalization
 2. Als het om verdringing uit en verschraling van de arbeid gaat kun je ook naar het vroege werk van Marx kijken. In aantekeningen uit 1844 die pas veel later verschenen zijn onder de titel 'Economisch-filosofische manuscripten', schreef de nog jonge Marx over vervreemde arbeid. Welbeschouwd is veel dat hier staat angstwekkend actueel
 3. Ulighed, skatter, globalisering og egernøkonomi Michael Møller, mm.fi@cbs.dk . Marx på hovedet •Forudsætter kapitalisme én global stat, de
 4. Kernmodule IB 2012 Communisme vs Liberalisme De invloed van globalisering op de communistische politiek in Cuba en China Marieke Lomans 10260315 Werkgroep 8 Vidya Marapin 31-05-12 Woordaantal 4400 1 Inhoud 1

Globalisation and the critique of political economy : new

Karl Marx‟ın toplum aĢamaları Ģeklinde tasvir ettiği sistemin önemli bir aĢaması olan kapitalizm de sömürü iliĢkileri, burjuva sınıfının egemenliği, proleterlerin para karĢısında sattıkları emekleri ve yabancılaĢma kavramları çerçevesinde tanımlanmaktadır Ordet globalisering (fra latin globus: kugle) er brugt fra slutningen af 1800-tallet i snævre betydninger i sociologiske og uddannelsesmæssige sammenhænge, men det var i en bog fra 1982 af den amerikanske forfatter John Naisbitt, og i en artikel året efter af den amerikanske økonom Theodore Levitt, at begrebet først optrådte i sin nuværende betydning Altid forandring Det er sandt, at modernisering får mange former for traditionel levevis til at forsvinde. Men samtidig skaber den muligheder og udgør et vigtigt skridt fremad for samfundet som helhed. Påstandene, der taler mod globalisering og for kulturel identitet, afslører en statisk kultur-opfattelse, som savner historisk belæg

Adam Smith (1817). The Theory of Moral Sentiments: Or, An Essay Towards an Analysis of the Principles by which Men Naturally Judge Concerning the Conduct and Character, First of Their Neighbours, and Afterwards of Themselves : to which is Added, A Dissertation on the Origin of Languages, p.42 An economic system in which the ownership of the means of production--like land, factories, large sums of money, and machines--is in private hands

Globalization and Capitalis

 1. (Geschreven in 2015) (Met Update 2019) Het einde van het kapitalisme The End of Capitalism (English language below) In deze tijd van wereldwijde permanente crises met de economische crisis, de vluchtelingencrisis, de klimaatcrisis en de toegenomen sociale onrechtvaardigheid binnen westerse
 2. Marxism är en samhällsåskådning som bygger på Friedrich Engels och Karl Marx teorier och är den grund på vilken den ena grenen av socialismen, den där bland annat socialdemokrati och kommunism ingår, vilar [1] [2], den andra grenen grundar sig i anarkismen
 3. Karl Marx anses vara den mest inflytelserika kritikern av kapitalismen. Marx ansåg att kapitalismen gett upphov till en materiell utveckling som saknar historiskt motstycke, men att kapitalism också medfört ökande klassmotsättningar och kriser
 4. Polity 1996). De ser globalisering som en myte. De hæfter sig ved, at Verden allerede i 1890'erne, under den såkaldte guldstandard, var meget internationaliseret. Der var et Verdensmarked, og de europæiske magter forsøgte at udstrække deres globale magt igennem økonomisk imperialisme og kolonibesiddelse
 5. stå i en alsidig afhængighed af hinanden n (Marx/Engels: Det kommunistiske Manifest, 1848). Man kan se, at der var godt gang i det, vi også i dag forstår ved den økonomiske globalisering, allerede i midten af 1800-tallet. Den marxistiske kritik var ikke kune negativ, som det ses af ovenstående
 6. The causes and the effects of globalization are hotly disputed and the book aims to present the range of arguments in a clear and balanced way. However, arguing that variation is as characteristic of globalization as standardization, the book stresses the necessity for a bottom-up, comparative.
 7. A globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política, [1] [2] que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI. [3

Globalization (Stanford Encyclopedia of Philosophy

En föreläsning baserad på Lilly, Cullen och Balls Criminological Theory, kapitel 8-9. Ingår i en serie föreläsningar på kursen KR1001 (IT-distans), Moment 1, Introduktion till kriminologi Problemet for bønderne af kaffebønner, ifølge bilag B3, er at der næsten ikke er nogle penge tilbage efter alle mellemmændene har taget deres del. Dette er meget lig Karl Marx klasseteori, der beskriver hvordan de rige ejere af produktionsmidlerne, udnytter arbejderne og stjæler profitten Den mest gennemgribende og indflydelsesrige kritik af kapitalismen blev formuleret af Karl Marx og Friedrich Engels i midten af 1800-t. De fandt, at kapitalismen historisk var et fremskridt, fordi den skabte mulighed for næsten ubegrænset materiel behovstilfredsstillelse Anthony Giddens was born on January 18th 1938 in Edmonton, North London. He graduated from Hull University in 1959. Having been brought up in North London he supports Tottenham Hotspur, and when he took his Masters at The London School of Economics (LSE) he wrote a dissertation entitled Sport and Society in Contemporary Britain Adam Smith Money More Than Scarcity The theory that can absorb the greatest number of facts, and persist in doing so, generation after generation, through all changes of opinion and detail, is the one that must rule all observation

Vad är sociologi? - YouTub

Voor de duidelijkheid: The Economist ziet weinig heil in veel van Labours plannen met het Verenigd Koninkrijk en op de ideeën van Marx valt ook van alles aan te merken (zijn oplossingen zijn erger dan de kwaal, aldus het blad). Maar toch had Labour volkomen gelijk volgens The Economist: politici van vandaag kunnen veel leren van Karl Marx Forlaget Modstand.org er non-profit. Vores formål er at støtte kampen for et mere solidarisk samfund og for socialisme - ikke at tjene penge. Vi arbejder gratis og forsøger at holde priserne så lave som muligt. Ligeledes kan du her i kataloget ofte finde links til de titler, der kan læses online

Video: bengtzzon: Socialdemokrati och globalisering

Anti-globalization movement - Wikipedi

Hvad er marxisme? Marxisme er et system af ideer, der bygger på Karl Marx' ideer og metode. Det er et sæt af ideer, der strækker sig fra en grundlæggende filosofi om hvordan verden hænger sammen, kaldet dialektisk materialisme til teorier om historiens udvikling, de grundlæggende strukturer i kapitalismen, analyser af forskellige borgerlige revolutioner osv RASCHKE: Peter Sloterdijk as First Philosopher of Globalization 3 Sloterdijk's broader method, again when it comes to the fore in works such as Spheres, could be described as strangely phenomenological in very much the sense especially it has developed in the work of figures such as Marion and Nancy Bekommernis om de teloorgang van traditionele waarden is in Nederland wel betrekkelijk hoog (53%). Hoe dan ook, D66, PvdA en VVD met een achterban die het minst vreest voor globalisering hebben er alle belang bij om kiezers op andere partijen erop te wijzen dat de angst voor globalisering grotendeels ongegrond is omdat de dreiging ervan afneemt Saxo Banks cheføkonom: Karl Marx havde ret. I årtier har de store virksomheder underinvesteret og underbetalt deres ansatte. Resultatet kender vi nu: En forgældet, udpint middelklasse, der ikke har råd til at købe de ting, de selv producerer, konstaterer Saxo Banks liberale cheføkonom Steen Jakobsen Globalization Quotes Where globalization means, as it so often does, that the rich and powerful now have new means to further enrich and empower themselves at the cost of the poorer and weaker, we have a responsibility to protest in the name of universal freedom

Filosofie en politiek: Vervreemde arbeid - Marx actueel

Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://vbn.aau.dk/da/publicati... (external link (C) Het gaat om de ideeëngeschiedenis die achter economische systemen zit. Het kapitalisme cultiveert het in de mens inherent aanwezige egoïsme en individualisme. Adam Smith heeft hiervoor de onderbouwing gegeven. Karl Marx was een reactie op de uitbuiting die met Lees verder Globalisering og international integration af produktion - dansk økonomi i en værdi-kædeanalyse Bjarke Refslund, Ph.d.-stipendiat, Center for Comparative Welfare Studies, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, bref@dps.aau.dk Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret Los van de actuele eisen, illustreren de gele hesjes het drama van de hedendaagse democratie: wie de globalisering en haar nefaste effecten wil contesteren, krijgt geen legitieme plaats in de democratische ruimte. Meteen wordt zo'n criticus in de extreem linkse of extreem rechtse hoek geplaatst

Tyskeren Karl Marx (1818-1883) var både historiker, økonom og filosof. Han regnes for at være socialismens største tænker, og han deltog også selv i en revolution i Tyskland i 1848. Revolutionen skulle have forbedret de svages forhold, men den mislykkedes og Marx måtte flygte til London Vores magasin om bedre læring er landet I magasinet sysTIMES skriver vi om bedre læring til dig, der underviser. Læs seneste udgave her Die begrip politiese ekonomie is deurgaans gebruik in die 18-19de eeue deur denkers soos Adam Smith, David Ricardo en Karl Marx. Ekonomie word afgelei vanuit die Griekse woord oikos-wat huis of nedersetting beteken en nomos vir wette of norme De bonuscultuur, de oorlog in Afghanistan, draagmoederschap, globalisering, patriottisme, immigratie en de Lewinsky-affaire. Met deze hot capacity laat de Amerikaanse filosoof Michael Sandel zien hoe accordant de ethiek van Aristoteles, Kant, Rawls en andere denkers is voor het huidige maatschappelijke debat In her new role at Berghaus, Lauren will work closely with the rest of the marketing team and the country sales managers to produce country marketing plans for key international markets and provide support and assistance to the sales teams in the production and delivery of any international marketing material

Professor Anthony Giddens: RUNAWAY WORLD: Join in the debate. Prof. Giddens wants to hear your views. The director of the London School of Economics speaks to audiences around the world on the theme of globalisation. Click in the yellow box to take part in the debate or click on a destination below to discover more about the lectures klassiker som Marx, Durkheim och Weber. Trots att Giddens under denna period inte ännu arbetade med den egentliga struktureringsteorin kan hans strävan att frigöra sig från de tan-kemodeller och teorier som klassikerna konstruerade (Giddens 1971: vii) betraktas som ett led i samma projekt Marx så det industrialiserede samfund som et stort fremskridt, da det medførte en enorm forøgelse af produktiviteten. Samfundet som helhed blev altså rigere af de nye produktionsforhold, men goderne blev urimeligt fordelt, og ifølge Marx blev industrialiseringens fulde potentiale hæmmet af kapitalismen Karl Marx og Friedrich Engels anså denne bevægelse for at være småborgerlig-utopisk og gik stærkt ind for et selvstændigt arbejderparti, der byggede på arbejderklassen som en selvstændig klasse. De kaldte 1847-52 deres parti for Kommunisternes Forbund Profile page for Bob Jessop at Lancaster University. Current Teaching. I am delivering an MA course on Capitalism and Crisis in 2016-17 together with a doctoral training programmes on Gramsci and two master classes on Karl Marx and on Crisis

In deze tijden van internationale economische, ecologische, sociale en financiële crisis, van neoliberalisme en globalisering, van oorlogen en stromen vluchtelingen, zijn er weer meer mensen geïnteresseerd in wat Marx te zeggen had over het kapitalisme Marx talked about false consciousness when workers did not feel humiliated and did not want to rise. Then, you may expect that humiliation is avoided, yet, some people seek, e.g. in sado-masochism, or religious rites, where people whip and humiliate themselves to praise god

De invloed van globalisering op de communistische politiek in

Naomi Klein har skrevet en god bog om emnet med den (ironiske) titel 'This changes everything'. Ove K. Pedersens bog 'Konkurrencestaten' giver et godt overblik over implikationerne af økonomisme og globalisering for national- og velfærdsstaten. Det er umiddelbart underordnet, hvilke økonomiske doktriner danske politikere måtte foretrække Jan De Vos, MA in psychology and PhD in philosophy, his main interests are the critique of (neuro)psychology, (neuro)psychologisation, and, related to this, the subject of the digital turn. His inspiration is contintental philosophy, Freudo-Lacanian theory and culture- and ideology critiqu Både i stort och smått, både nära och långt borta, påminns vi varje dag om betydelsen av etnicitet och migration. Frågor om globalisering, migration, etniska relationer, nationalism, arbetets etniska segregering och det mångkulturella samhället har på senare tid rönt allt större uppmärksamhet i den offentliga debatten

Küreselleşme Bağlamında Kapitalizm Şahabettin Çelik

Marx' idee van het valse bewustzijn is weer helemaal terug - en over waarom dat terecht is Chris Dillow (volg hem op Stumbling and Mumbling !) heeft nu een mooie analyse van hoe kiezers zo opvallend ideeën kunnen aanhangen die tegen hun eigen belangen ingaan 'World government' refers to the idea of all humankind united under one common political authority. Arguably, it has not existed so far in human history, yet proposals for a unified global political authority have existed since ancient times—in the ambition of kings, popes and emperors, and the dreams of poets and philosophers Dagbladet Information blev stiftet natten til den 5. maj 1945. Resten af historien er daglig virkelighed, som bedst følges med et abonnement. Kom og prøv Globalisering er dog også ensbetydende med en kulturel dimension, hvad mange fortalere for globalisering gerne lægger stor vægt på. Således kan man sige, at menneskeheden i dag er forbrugere af Coca-Cola og McDonald's på den ene side, men også af Falafel og Sharwarma på den anden side Pierre Bourdieu (født 1. august 1930 i Denguin, død 23. januar 2002 i Paris) var en bredt anerkendt fransk sociolog og antropolog, hvis arbejde indeholdt metoder fra en lang række af discipliner; fra filosofi og litteraturteori til sociologi og antropologi

Piketty in Suid-Afrika. By Jac Laubscher, 7 September 2015. Thomas Piketty, Franse Ekonomie-professor wat ook 'n baie suksesvolle boek gepubliseer het, besoek Suid Afrika binnekort om vanjaar se Nelson Mandela Gedenklesing te lewer Kapitalisme is met die uitgebreide prosesse van Globalisering regoor die wêreld uitgedra, om teen die einde van die 19de eeu die dominante globale stelsel te word. Aan die ander kant het die snelle verspreiding van kapitalisme weer gesorg dat alle ander prosesse in die ekonomie en die globalisering ook vinniger kon uitbrei Spinoza, imperiet, Marx, marxism, globalisering, imperialism, multitudo, sociologi, sociology publisher Glänta produktion och Vertigo förlag ISBN 91-973636-6- There is talk of food miles, of buying locally, and of self-sufficiency, as if these were virtues. The good thing (my number nine) is globalization which gives us all access to each other's special skills and products

Pero, y esto es crucial, este crítica sólo será viable cuando tengamos en mente lo que Jacques Lacan argumentó, a saber, que cuando Marx y Freud se implican el uno al otro y son perfectamente compatibles, necesariamente, no están en armonía. Abstract Dan volgde ik enkele bijkomende opleidingen: over economie 'Crisisbusters: van Marx tot Krugman' aan de Universiteit van Maastricht (filiaal Brussel). Over globalisering en democratisering volgde ik enkele Summerschools aan de London School of Economics CSB-MIPI contains data on minimum income protection provisions in Europe and the United States. The dataset derives from data collection through a network of national experts, partly expanding on earlier data collection efforts by Jonathan Bradshaw of the University of York and partly relying on the EUROMOD-network Globalisering het ʼn nuwe samelewing geskep waar die Already in Karl Marx's time, machines could make 140,000 pins a day. According to Marx, on

- stigende økonomisk globalisering. Vanskeligere for de politiske institutioner. I de enkelte lande at styre økonomien - markedet får en større rolle (på bekost-ning af staten), f.eks. i form af privatise-ringer af offentlige ydelser (fx busdrift, tlf. og elforsyning, private hospitaler) og i form. af, at det offentlige skal fungere på. Door globalisering zijn de economische bindingen van mensen kleinschalig tot mondiaal. De wereld wordt 'kleiner'. Nadelig is het effect op de sociale cohesie: er zijn nog nauwelijks producten die in één land geproduceerd worden. Nederland jaren '50: grotere homogeniteit, meer diversiteit en ruimte voor individualisme (ontstaan subculturen) Sommarseminarium The Making of Global Capitalism Leo Panitch och Sam Gindin CMS Stockholm Kaf´e Marx 24:e augusti 2013 CMS Stockholm (Kaf´e Marx) Sommarseminar Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising Välkommen att söka till vårens upplaga av distansutbildningen Wigforssakademin. Kurstiden pågår mellan 16 januari och 16 juni 2012 och består av tre helgträffar, 3-5 februari, 16-18 mars och 4-6 maj och vänder sig till dig som på ett djupare plan vill förstå hur samhället fungerar och vilka redskap som finns för att påverka samhällsutvecklingen

door Keesjemaduraatje het is misschien in het licht van de belangwekkende discussies in Nederland, over de bedreiging van de Ex-Moslim Jami en de daaropvolgende stellingen van Geert Wilders, dat de Koran verboden dient te worden, niet geheel opportuun, maar ik was net nog op bezoek in het geboortehuis van de grote Denker Karl Marx te Trier Marxisme. SGO4000 Høst 2007 Ann Cecilie Bergene. No thinker in the nineteenth century has had so direct, deliberate and powerful an influence upon mankind as Karl Marx Berlin sitert i Blunt og Wills 2000:42 Slideshow 5386834 by zarif elektronisk globalisering Låt oss avskaffa den nuvarande representativa demokratin och ersätta den med ed-lagboken (på sikt med den enhetliga globala e-lagboken) som styr samhället istället för styrande ledare

Globalisering - Wikipedia, den frie encyklopæd

Globalisering er frihedens kultur - Kristeligt Dagbla

Karl Marx var faktisk forud for sin tid, da han i 1848 skrev i 'Det kommunistiske manifest', at alt fast og solidt fordufter i moderniteten. Det skriver Zygmunt Bauman i 'Flydende modernitet' (fra 2000) Temaer: Elite, Elitenetværk, Relation mellem politik og erhvervsliv, Globalisering, Multinationale selskaber Motivation: Når vi ser på forskellige de danske virksomheders forbindelser - både til andre danske virksomheder og i hele netværket af organisaret magt i Danmark - lader det til, at IT-virksomheder har en meget forskellig. Utfyllende materiale for En akkurat passe lang introduksjon til internasjonale relasjoner av Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik og Heidrun Sørlie Røhr. Følger bokens inndeling i Internasjonal politikk, Global kultur og kommunikasjon, Internasjonal politisk økonomi og Krig, konflikt og konfliktløsnin De globalisering betekent onder andere ook de opkomst van de globale informatie en communicatie stromen. Denk maar aan de mogelijkheden van het internet. Het is in deze context van mondiale stromen dat de natiestaten een nieuwe functie hebben gekregen: natiestaten gaan namelijk optreden als filters en regulatoren in deze stromen Søgning på mobilisere i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk

TOP 25 QUOTES BY ADAM SMITH (of 204) A-Z Quote

This content was written by a student and assessed as part of a university degree. E-IR publishes student essays & dissertations to allow our readers to broaden their understanding of what is possible when answering similar questions in their own studies Marx zat er al volledig naast en de socialistische genieen van de 19e en 20e eeuw hebben het ook nooit gemerkt, maar HET KAPITAAL zoals in Marxken zijn schriftuur staat is totaal naast de kwestie. Het enige kapitaal dat echt bestaat is het menselijk genie en het gebruik daarvan om meerwaarde te krijgen

Sociology Flashcards Flashcards Quizle

Instead of paralysing readers with a technical account of its nature and genealogy, I aim to accumulate a sense of Derrida's quasi-transcendental thinking over a series of expositions Med en viden om de centrale verdensreligioners lære, ritualer og profetisme, om religionskritik og historiske bevægelser, lærer du bl.a. at diskutere religion i forhold til den aktuelle globalisering. Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag. Modul 1: Religionsfilosof How the Smartphone has Impacted Economic Development The evolution of the smartphone saw communication equipment that was designed for business use quickly transform into smaller and smaller consumer devices 6 begreber som karakteriserer individets vilkår i det senmoderne samfund. - (Globalt) Fra ca. 1970 bliver der talt om et globalt samfund, hvor informationer mellem landene er hurtigere fremme, og hvor kommunikationen mellem de forskellige lande er ubesværet

globalisering Feiten en Meninge

Karl Marx Var en tysk samfundsforsker, han var meget kritisk overfor udviklingen i det industrielle samfund i 1800-tallet. De fattige arbejdere blev udnyttet i det kapitalistiske samfund og de rige arbejdere som var kapitalisterne, tog hele fortjenesten ved industriproduktionen In Dublin, Nancy Pelosi said Congress would block any trade deal with the U.K. if the British exit from the EU threatens the peace in Northern Ireland Marx Markedskræfterne styrer Habermas Systemet koloniserer livsverdenen Bourdieu Kulturel kapital Bae Definitionsmagt - anerkendelse Ziehe Den kulturelle frisættelse Frihed er at kunne aflæse samtidens muligheder og betingelser i relation til ens interessefelter og ressourcer Marx zelf stelde al zijn filosofische en wetenschappelijk werk in dienst van één politiek-filosofisch doel: de bevrijding van de onderdrukte klassen in het kapitalisme, en daarmee de opheffing van de vervreemding die dit systeem in stand houdt

It's not this book's fault that I took over a month to complete it. No, that was purely self-inflicted. In fact The Cash Nexus was a book that I looked forward to reading - even while I was reading it. Under other circumstances I'm sure I would have finished it in only a week or two He examined the inherent problems of injustice and abuse of power among the elites but found completely different answers than did Karl Marx. The French Revolution is often hailed as a glorious moment for the people in school books and in the public narrative But it is with itslearning. Search for district-provided content, embed external resources, create your own, or repurpose content created from a fellow teacher. Directly communicate with one student, or with everyone in your class. Check out how itslearning can make creating an assignment fun in this interactive demo Economic Globalization: Trends, Risks and Prevention 5 latter half of 1990, this proportion had already reduced to 0.6% and further down to an almost negligible o.4% in 1995. The average trad e. Kort sagt: I opgivelsen af de vigtigste elementer i Marx' kritik af den politiske økonomi, blev alle de grundlæggende modsætninger skyllet ud med badevandet og den menneskelige indignation erstattede disse modsætninger, som den historiske drivkraft. Den ny kapitalisme = 'Neoliberalisme' + 'globalisering' + Krig slipper vi genom att förena alla kulturer, alla språk, alla valutor, alla nationer, alla politiska partier med mera. I praktiken är vi redan på väg mot en enhetlig blandning som vi kallar globalisering.. 5. Globalisering och automation utvecklas med rasande fart och mera och bättre utbildning åt alla är billig och enkel.

populär: